BVS areál vodárenského múzea

Priestor vyhral 1.cenu park roka 2015

realizácia: 2014
druh projektu: Vodarenské múzeum
miesto: Bratislava
spolupráca: Mgr.Art. Martin Medvid, VAN JARINA
fotograf: Mgr.art. Soňa Sadloňová