záhrada L

Záhrada na konci ulice, v najvyššom bode kam siaha cesta, má výhľady doďaleka. Práve z tohto dôvodu sme pri navrhovaní výhľadom nebránili žiadnými prvkami či výsadbou stromov - tie sú zastúpené v ostatných častiach záhrady. Záhrada je ešte maldá, stromy nie sú aktuálne jej dominantou. Dominujú trvalky a lúky. Veľká rozloha záhrady nám ponúkla možnosť založiť ovocný sad s lúčnym výsevom, kde majú majitelia v pláne chovať aj včely. Hlavný trávnik (nakľko záhradú využívajú aj na spoločné športové hry) je pravidelne udržiavaný. V záhrade je však aj výsev bylinného trávnika na plochách, terás s viničom a tiež na ploche pred bočnou terasou s výhľadom. Nekosený bylinný trávnik ponúka krásne kvety, je však možné ho kosiť raz mesačne, vtedy je pochôdzny a slúži ako náhrada športového trávnika. Okrem trvalkových záhonov je tu aj priestor pre pestovanie vo vývýšených záhonoch, ktoré sú obklopené bylinkami a ovocnými kríkmi.

realizácia: 2020
druh projektu: súkromná záhrada
fáza projektu: realizácia
miesto: Limbach
rozloha: 1400 m2
fotograf: Tomáš Benčík
la.arch 2017 © ProfiWeb, s.r.o.