Záhradka D

Záhradka D dotvára exteriér rodinného domu v zástavbe na okraji Bratislavy. Nakoľko tu býva mladá rodina s deťmi, záhradku využívajú aktívne. To je dôvod, pre ktorý bola čo najväčšia možná plocha ponechaná na zatrávnenie - pre voľnú hru detí, prípadne umiestnenie herných prvkov. Zvyšnú časť tvoria záhony z okrasných tráv a trvaliek spoločne s dvoma pôvodnými ovocnými stromami.

projekt: 2016
fáza projektu: štúdia
miesto: Bratislava
la.arch 2017 © ProfiWeb, s.r.o.