Náš ateliér je zanietený pre zeleň a rastliny a všetko, čo je s nimi spojené. Navrhujeme a realizujeme nielen záhrady, ale aj zeleň pre verejné priestory a interiéry. Projekty vznikajú ako spolupráca - podrobným dialógom s klientom analyzujeme všetky jeho predstavy a požiadavky, ktoré sa vo finále snažíme zhmotniť do reality. Výsledkom má byť zeleň, ktorá sa dokonale prispôsobí danému priestoru alebo osobnosti majiteľa a má celkovo spríjemniť jeho životný priestor.

Ing. Magdaléna Pastvová

Vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru na STU v Bratislave a po ukončení štúdia absolvovala certifikované kurzy Permakultúry. "K prírode mám blízky vzťah, a preto sa snažím zákazníkom priblížiť ako príroda funguje, tak aby svojim záhradám rozumeli a vedeli s rastlinami pracovať." Okrem exteriérovej zelene sa venuje aj interiérovej zeleni. "Rada tvorím priestory, ktoré sú funkčné a estetické zároveň. S prírodou nebojujem, ale snažím sa jej porozumieť a tvoriť v súlade s ňou. Potom je všetko jednoduchšie."