V zásade pracujeme v štyroch fázach – po úvodnom stretnutí s klientom prichádza obhliadka konkrétneho miesta. Následne vypracujeme pre klienta štúdiu, na základe ktorej navrhneme finálny realizačný projekt, poslednou fázou je samotná realizácia projektu.

OBHLIADKA

Obhliadka zahŕňa zameranie priestoru (polohopis a výškopis) a fotodokumentáciu. Na základe týchto podkladov potom pripravíme výkres, do ktorého zakreslíme hranice riešeného územia a všetky existujúce prvky (pokiaľ pre nás máte k dispozícii takýto výkres, je to výhodou). Tiež spíšeme zápisnicu zo stretnutia, v ktorej budú zachytené všetky klientove predstavy a nároky - čo by mal návrh obsahovať, typ a kvalitu pôdy, svetelné a poveternostné podmienky a podobne.

ŠTÚDIA

Na základe vstupných informácií z obhliadky pripravíme štúdiu, ktorá bude riešiť dispozíciu záhrady a jej funkčnú náplň. Štúdia je tzv. hrubý projekt. Počas riešenia tejto fázy projektu máme s klientom dve konzultácie o konečnej podobe návrhu. Výstupom štúdie je ideové a materiálové riešenie projektu – pôdorys, schématické rezy, a v prípade 3D projektu aj vizualizácie.

REALIZAČNÝ PROJEKT

Zahŕňa prepracovanie jednotlivých detailov podľa odsúhlasenej štúdie(typ materiálu, rastlín a krajinných prvkov). Výstupom je kompletná projektová dokumentácia, podľa ktorej je možné realizovať návrh, a to nielen s naším ateliérom, ale aj s akoukoľvek inou profesionálnou realizačnou firmou. Projekt obsahuje pôdorysné riešenie záhrady, vytýčené rozmery jednotlivých prvkov a ich množstvá potrebné na realizáciu, plán výsadby s konkrétnymi druhmi rastlín a materiály prvkov s konkrétnymi množstvami potrebnými na realizáciu. Súčasťou projektu je aj textová správa a v prípade 3D projektu aj vizualizácie. 

NÁVRH – pôdorysné riešenie

 

VYTYČOVACI VÝKRES – rozmery jednotlivých prvkov v priestore

 

OSADZOVACI VÝKRES – plán výsadby, t.j. aké druhy rastlín a koľko kusov sa vysadí do jednotlivých záhonov

 

VÝKRES MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA – znázorňuje materiály navrhovaných prvkov a ich množstvá

 

TEXTOVÁ SPRÁVA – popis projektu a charakteristika rastlín

REALIZÁCIA

V spolupráci s našim realizačným tímom zabezpečujeme aj samotnú realizáciu projektu. Počas realizácie práce sami dozorujeme a celý proces koordinujeme, takže rastliny a ostatné prvky si osobne vyberáme a umiestňujeme. Keďže realizačný projekt sme sami vypracovali a podrobne poznáme každý detail, výsledok realizácie by mal spĺňať všetky klientove požiadavky a predstavy.