Náš ateliér je zanietený pre zeleň a rastliny a všetko, čo je s nimi spojené. Navrhujeme a realizujeme nielen záhrady, ale aj zeleň pre verejné priestory a interiéry. Projekty vznikajú ako spolupráca - dialóg s klientom. Výsledkom má byť návrh exteriéru (okolia budov a pod.), ktorý sa hodí do daného prostredia a má spríjemniť životný priestor užívateľov.

ing. magdaléna pastvová

Ing. Magdaléna Pastvová

Vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru na STU v Bratislave a po ukončení štúdia absolvovala certifikované kurzy Permakultúry. "K prírode mám blízky vzťah, a preto sa snažím zákazníkom priblížiť ako príroda funguje, tak aby svojim záhradám rozumeli a vedeli s rastlinami pracovať." Okrem exteriérovej zelene sa venuje aj interiérovej zeleni. "Rada tvorím priestory, ktoré sú funkčné a estetické zároveň. S prírodou nebojujem, ale snažím sa jej porozumieť a tvoriť v súlade s ňou. Potom je všetko jednoduchšie."

ing. arch. hermína mikešová

Ing.arch. Hermína Mikešová

Vyštudovala architektúru a urbanizmus na FAD STU v Bratislave. Už počas štúdia venovala pozornosť verejným priestorom a svoje poznatky rozvíjala aj na pracovnej stáži v zahraničí. Vo svojej tvorbe sa zameriava na udržateľnosť, biodiverzitu a kladie dôraz na autentické a inovatívne riešenia. "Architektúru a krajinu nepovažujem za dve samostatné zložky, ale vnímam ich ako celok."

 

V súčasnosti sú súčasťou ateliéru aj:

Aneta Masaryková 

Barbora Šimášková 

 

V minulosti tvorili náš ateliér aj títo ľudia, ktorým ďakujeme za príjemnú spoluprácu, tvorivé nápady a ich odbornosť: 

Ing.arch. Igor Bolfík 

Dipl.-Ing. Dominika Čerepkaiová 

Ing. Tatiana Pliešovská