Prvým krokom spolupráce je príprava cenovej ponuky na projekčné práce, na základe vstupných informácii od investorov. Po odsúhlasení cenovej ponuky nasleduje úvodne stretnutie a obhliadka miesta. Na základe požiadaviek klientov sa prípraví krajinno-architektonická štúdia, ktorá pokračuje vypracovaním realizačného projektu, až do finálnej realizácie diela.

CENOVÁ PONUKA

Zo skúsenosti vieme, že je lepšie klientom pripraviť cenovú ponuku ešte pred našim prvým spoločným stretnutím. Ceny za našu prácu - prípravu projektovej dokumentácie - dokážeme presne odhadnúť na základe veľkosti navrhovanej plochy a základných informácií od Vás. Takto viete cenu dopredu a môžete sa rozhodnúť, či chcete využiť naše služby. Týmto postupom šetríme čas Vám aj nám.

 

Na prípravu cenovej ponuky od Vás budeme potrebovať nasledujúce podklady:

ROZMERY POZEMKU, na ktorom chcete robiť štúdiu alebo realizačný projekt. Ideálne vo forme geodetického zamerania, v prípade rovinatého pozemku nám stačí aj podklad z katastra.

 

INFORMÁCIE O POZEMKU A VAŠE POŽIADAVKY

Terén na pozemku.

Špeciálne požiadavky - chcete navrhnúť prístrešok na auto, bazén alebo jazierko? Návrh konštrukcií a vodných plôch sa takisto zohľadňuje v cene projektu.

Fotografie - pre lepšiu predstavu nám môžete zaslať fotografie pozemku.

 

V prípade návrhu interiérovej zelene potrebujeme pre tvorbu cenovej ponuky vedieť rozsah výsadby - rozmery a počet kvetináčov, alebo pôdorys (nákres s rozmermi) a fotografie miestnosti, kam chcete výsadbu umiestniť. Dôležité je aj vedieť, na akom podlaží sa realizácia bude vykonávať a aký je prístup.

 

Podklady k cenovým ponukám posielajte mailom priamo na info@laarch.sk. V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky alebo emailom na tej istej adrese.

 

V prípade netypických priestorov a zadaní sa s Vami radi individuálne dohodneme na konkrétnom postupe.

OBHLIADKA

Obhliadka zahŕňa zameranie priestoru (polohopis a výškopis) a fotodokumentáciu. Na základe týchto podkladov potom pripravíme výkres, do ktorého zakreslíme hranice riešeného územia a všetky existujúce prvky (pokiaľ pre nás máte k dispozícii takýto výkres, je to výhodou).

ŠTÚDIA

Na základe vstupných informácií z obhliadky pripravíme štúdiu, ktorá bude riešiť dispozíciu záhrady a jej funkčnú náplň. Štúdia je tzv. hrubý projekt. Počas riešenia tejto fázy projektu máme s klientom dve konzultácie o konečnej podobe návrhu. Výstupom štúdie je ideové a materiálové riešenie projektu – pôdorys, schématické rezy, a v prípade 3D projektu aj vizualizácie.

NÁVRH – pôdorysné riešenie

 

REZY POZEMKOM A RIEŠENIE TERÉNNYCH ÚPRAV – v prípade svahovitého terénu

 

REFERENCIE – obrázky približujúce našu vizuálnu predstavu o farbách, materiáloch a výsadbe

 

VIZUALIZÁCIE – v prípade záujmu

REALIZAČNÝ PROJEKT

Zahŕňa prepracovanie jednotlivých detailov podľa odsúhlasenej štúdie (typ materiálu, rastlín a krajinných prvkov). Výstupom je kompletná projektová dokumentácia, podľa ktorej je možné realizovať návrh, a to nielen s naším ateliérom, ale aj s akoukoľvek inou profesionálnou realizačnou firmou. Projekt obsahuje pôdorysné riešenie záhrady, vytýčené rozmery jednotlivých prvkov a ich množstvá potrebné na realizáciu, plán výsadby s konkrétnymi druhmi rastlín a materiály prvkov s konkrétnymi množstvami potrebnými na realizáciu. Súčasťou projektu je aj textová správa a v prípade 3D projektu aj vizualizácie. 

VYTYČOVACI VÝKRES – rozmery jednotlivých prvkov v priestore

 

OSADZOVACI VÝKRES – plán výsadby, t.j. aké druhy rastlín a koľko kusov sa vysadí do jednotlivých záhonov

 

VÝKRES MATERIÁLOVÉHO ZLOŽENIA – znázorňuje materiály navrhovaných prvkov a ich množstvá

 

TECHNICKÁ SPRÁVA – popis projektu, charakteristika rastlín, postupy pri zakladaní povrchov a zásady výsadby a údržby

REALIZÁCIA

V spolupráci s našim realizačným tímom zabezpečujeme aj samotnú realizáciu projektu. Počas realizácie práce sami dozorujeme a celý proces koordinujeme, takže rastliny a ostatné prvky si osobne vyberáme a umiestňujeme. Keďže realizačný projekt sme sami vypracovali a podrobne poznáme každý detail, výsledok realizácie by mal spĺňať všetky klientove požiadavky a predstavy.